Annulatie voorwaarden

  • 100 % inschrijvingsgeld terugbetaald – 26 april tot en met 03 mei 2020; Bij overlijden van een familielid in de eerste graad mits voorlegging van kopie van het overlijdensattest.
  • 50 % inschrijvingsgeld terugbetaald – Van 26 april tot en met 01 mei 2020; Bij ziekte mits voorlegging van een kopie van het doktersbriefje met datum.
  • 0 % inschrijvingsgeld terugbetaald in alle andere gevallen.

Algemene voorwaarden

  • XPLORATION B.V.B.A. zal trail parkoers uitstippelen die geen onredelijke risico’s bevatten.
  • XPLORATION B.V.B.A is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal voor, tijdens en na het evenement.
  • De deelnemer verklaart fysisch fit te zijn en voldoende voorbereidt om aan een evenement met deze kenmerken deel te nemen. XPLORATION B.V.B.A kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor medische problemen van de deelnemer.
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
  • Het programma en de parkoers zijn ter indicatie. Omstandigheden zoals veiligheid, weer en anderen kunnen ertoe leiden dat deze veranderen.
  • De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld ingeval het evenement om buitengewone omstandigheden (force majeur) niet kan doorgaan.
  • De deelnemer verklaart zicht akkoord met het gebruik van zijn foto, film of video voor promotionele doeleinden.

Verklaring kennisname reisinhoud en voorwaarden

Inschrijver, verklaart de brochure of het programma van de reisorganisator en de polisvoorwaarden van de op zijn bestelling toepasselijke verzekeringen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben en alle voorwaarden op deze bestelbon alsook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reisorganisatoren de reisbemiddelaar, afgedrukt op deze bestelbon en in de toepasselijke brochures, programma’s en opgenomen in de toepasselijke website, te aanvaarden.

De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Reiscontractenwet van 16 februari 1994 (Ter bescherming van de reiziger)

Bijkomende Praktische Informatie

Ik ga akkoord met de betalings en andere voorwaarden:

Deelnemer:
Stage (kies “Geen Sport-Events ticket” indien je enkel een overnachting wenst):

Keuze afstand:

Aantal nachten:

Deelname “Goals Rehab & Prevention”( Meer info ):

Voornaam:

Naam:

Nationaliteit:

Geslacht:

Geboortedatum:

GSM (enkel cijfers aub):

Woonplaats:

Land:

Ik wil de briefing ontvangen in:

Opmerking maaltijden:

Email Adres:

Bij deelname Sport-Events, niet wanneer je enkel voor een overnachting kiest:
Dit is mijn eerste deelname aan een Xtrails editie:  
Dit is mijn eerste deelname aan een Sportevents wedstrijd:  
Dit is de mijn eerste trail:  
Ik wil graag een Coolmax Trail du Grand Ballon loop T-shirt +10€ ( afbeelding ):

Ik wens graag een SportEvents opvouwbare eco cup +3€( afbeelding ):

Verzekering lichamelijke ongevallen (SportEvents) +2€:

Ik steun het goede doel van SportEvents ( Think Pink ):