Annulatie voorwaarden

 • 100 dagen of meer voor datum wedstrijd: 100 % inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • Tot 45 dagen voor datum wedstrijd: 50 % inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • 0 % inschrijvingsgeld terugbetaald in alle andere gevallen.
 • Deelnemers kunnen tot vrijdag 25 januari 2019 om 23.59 h:
  A. Inschrijving doorgeven aan een andere persoon. De doorgave zal definitief zijn als de plaatsvervangende deelnemer bij afhalen van borstnummer EUR 5 administratiekosten vergoedt.
  B. Veranderen van afstand. Indien aanvraag na vrijdag 25 januari 2019 zal het verschil (incl. EUR 5 administratiekost) worden vereffend op de wedstrijddag bij afhalen borstnummer.
 • Tot op dag wedstrijd:
  A. Bij overlijden van een familielid in de eerste graad zal mits voorlegging van kopie van het overlijdensattest 100 % inschrijvingsgeld terugbetaald worden.
  B. Bij ziekte zal mits voorlegging van een kopie van het doktersbriefje 50 %inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

Algemene voorwaarden

 • Vzw Halarki Trails zal trail parkoers uitstippelen die geen onredelijke risico’s bevatten.
 • Vzw Halarki Trails is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal voor, tijdens en na het evenement.
 • De deelnemer verklaart fysisch fit te zijn en voldoende voorbereidt om aan een evenement met deze kenmerken deel te nemen. Vzw Halarki Trails kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor medische problemen van de deelnemer.
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • Het programma en de parkoers zijn ter indicatie. Omstandigheden zoals veiligheid, weer en anderen kunnen ertoe leiden dat deze veranderen.
 • De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld ingeval het evenement om buitengewone omstandigheden (force majeur) niet kan doorgaan.
 • De deelnemer verklaart zicht akkoord met het gebruik van zijn foto, film of video voor promotionele doeleinden.

PRAKTISCHE INFORMATIE
ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Ik ga akkoord met de betalings en andere voorwaarden:


Inschrijving:

Afstand:

Voornaam:

Naam:

Geslacht:

Geboortedatum:

GSM (enkel cijfers aub):

Woonplaats:

Land:

Nationaliteit:

Email Adres:

Ik wil graag wat eten voor of na de wedstrijd:

Ik wil de briefing ontvangen in: