Annulatie voorwaarden

  • 100 % inschrijvingsgeld terugbetaald – van 27 juli tot en met 02 augustus 2020; Bij overlijden van een familielid in de eerste graad mits voorlegging van kopie van het overlijdensattest.
  • 50 % inschrijvingsgeld terugbetaald – van 27 juli tot en met 02 augustus 2020; Bij ziekte mits voorlegging van een kopie van het doktersbriefje met datum.
  • 0 % inschrijvingsgeld terugbetaald in alle andere gevallen.

Algemene voorwaarden

  • XPLORATION B.V.B.A. zal trail parkoers uitstippelen die geen onredelijke risico’s bevatten.
  • XPLORATION B.V.B.A is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal voor, tijdens en na het evenement.
  • De deelnemer verklaart fysisch fit te zijn en voldoende voorbereidt om aan een evenement met deze kenmerken deel te nemen. XPLORATION B.V.B.A kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor medische problemen van de deelnemer.
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
  • Het programma en de parkoers zijn ter indicatie. Omstandigheden zoals veiligheid, weer en anderen kunnen ertoe leiden dat deze veranderen.
  • De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld ingeval het evenement om buitengewone omstandigheden (force majeur) niet kan doorgaan.
  • De deelnemer verklaart zicht akkoord met het gebruik van zijn foto, film of video voor promotionele doeleinden.

Verklaring kennisname reisinhoud en voorwaarden

Inschrijver, verklaart de brochure of het programma van de reisorganisator en de polisvoorwaarden van de op zijn bestelling toepasselijke verzekeringen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben en alle voorwaarden op deze bestelbon alsook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reisorganisatoren de reisbemiddelaar, afgedrukt op deze bestelbon en in de toepasselijke brochures, programma’s en opgenomen in de toepasselijke website, te aanvaarden.

De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Reiscontractenwet van 16 februari 1994 (Ter bescherming van de reiziger)

Ik ga akkoord met de betalings en andere voorwaarden:

Deelnemer: Opgelet!
Ik heb kennis genomen van het feit dat een medisch certificaat verplicht is en dat bij gebrek de start zal geweigerd worden zonder mogelijkheid tot terugbetaling.
Attest hier!
Stage (kies “Geen Sport-Events ticket” indien je enkel een overnachting wenst):

Keuze afstand:

Aantal nachten:

Deelname “Goals Rehab & Prevention”( Meer info ):

Voornaam:

Naam:

Nationaliteit:

Geslacht:

Geboortedatum:

GSM (enkel cijfers aub):

Woonplaats:

Land:

Ik wil de briefing ontvangen in:

Opmerking maaltijden:

Email Adres:

Ik maak gebruik van de Shuttle (van Finish terug naar Start) +4€:
Inbegrepen voor Walk For the Cure.

Ik wens graag een SportEvents opvouwbare eco cup +3€( afbeelding ):

Verzekering lichamelijke ongevallen (SportEvents) +5€:

Enkel bij deelname aan Walk For the Cure
Gratis Finishers T-shirt:

Ik steun het goede doel van SportEvents ( Think Pink ):